N-05 潮型系列-高機能護膝(只)M~NT$850瀏覽更多護具
T-16 雙拉加強型護膝(只)-M/LNT$850瀏覽更多護具
A-34 護腕助力帶(只)NT$199瀏覽更多護具
C-55 環狀阻力帶(5cm)(只)NT$145瀏覽更多護具
§ 6月份雙A報報:台北國際體育用品展 ... 2019-05-31
§ 5月份雙A報報:讓你心跳加速 臉上了 ... 2019-05-01
§ 5月份雙A報報:炎夏首選-纖薄透氣系 ... 2019-04-22
§ 4月份雙A報報:誰說"ALEX壓縮腿 ... 2019-03-29
§ 3月份雙A報報:重訓強力護腕帶 ... 2019-03-01